Grassen

  • Maaien en dorsen van graszaden

Maaien, schudden en harken van grassen met:

  • Poettinger maaicombinatie
  • Lely 4-zonnige schudder
  • Dubbele hark

Persen, wikkelen(silage) en afvoeren van kuilgras

Wikkelen met zwart folie om wildschade(gaten door bijvoorbeeld kauwen en eksters) tegen te gaan.

Afvoeren van silagepakken met dubbele klem, shovel op brede banden voor minimaal structuurbederf.

  • Hakselen en inkuilen van kuilgras