Grassen

  • Maaien en dorsen van graszaden

Maaien, schudden en harken van gras met:

  • poetinger cyclomaaier.
  • Lely 6 zonnige schudder
  • Dubbele hark.

Persen, wikkelen(silage) en laden van pakken kuilgras.

Wikkelen met zwarte folie om wildschade (gaten door kauwen en eksters) tegen te gaan.

Afvoeren van silagepakken met dubbele klem, shovel op brede banden voor het structuurbederf.

  • Hakselen en inkuilen van kuilgras